top of page
Building%2520Under%2520Construction_edited_edited.jpg

WE want to bring value to our customers while contributing to the sustainable use of energy and resources within the built environment, thus reducing the energy use and carbon footprint of buildings

SPECIALISTER INOM VVS OCH ENERGI

Vi är VVS/ENERGI konsulter med god industrikunskap och erfarenhet från några av Sveriges absolut främsta referensprojekt inom byggbranchen. Vi har omfattande erfarenhet från arbete inom VVS och bedöms av våra kunder som ledande i att leverera dessa projekt från strategi till genomförande.

Vi levererar tillförlitliga lösningar med utgångspunkt i beprövade metoder och tekniker. Värdet av vår kompetens ger energiprestanda i framkant!

God samarbetsförmåga och ambitionen att alltid arbeta så integrerat som möjligt med kunden är två av faktorerna bakom våra framgångsrika projekt. Vi finns nära kunden genom hela byggprocessen.

SPECIALISTER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN

1. VVS-PROJEKTERING

4. INSTALLATIONSSAMORDNING

2. ENERGIANALYS

5. UPPHANDLING

3. PROJEKTLEDNING &

PROJEKTERINGSLEDNING

6. BESIKTNING

VVS-PROJEKTERING

I större ny/-och ombyggnadsprojekt har vi projekterat i REVIT vilket har resulterat i en effektivare projektering och stora samordningsvinster samt mindre ÄTA i produktionen

ENERGIANALYS

Gedigen erfarenhet från energisparprojekt där vi alltid föreslår lösningar som är utredda ur ett LCC-perspektiv och väl underbyggda genom våra beräkningsmodeller. I våra nybyggnadsprojekt når vi en energiprestanda på ca 40% av BBR2020 vilket ger ca 28 kWh/m², år mot kravet 70 kWh/m², år

PROJEKTLEDNING & PROJEKTERINGSLEDNING

Positiva och tydliga synergieffekter då vi är verksamma genom hela  byggprocessen

INSTALLATIONSSAMORDNING

Övergång från projektering till installationssamordning i projekten ger mervärde, en effektivare produktion och djupare förståelse för installationer då vi även projekterar och gör klimat-/energiberäkningar.

Branding

UPPHANDLING 

Read More >

I och med vårt arbetssätt är vår prognos att vi har minskat entreprenadkostnaderna med ca 20% och minskat spridningen på anbuden till ca 18% mellan billigaste till dyraste anbudet i vårt senaste projekt.

Consulting

BESIKTNING 

Gedigen erfarenhet av en stor variaton av projekt

bottom of page