top of page

PROJEKT

SEC Projekt är det lilla bolaget inom VVS med de stora kunderna. Se några av våra pågående och avslutade projekt nedan och läs mer.

nattugglan-2019-2.jpg

Vasakronan – kv Nattugglan 14

Nybyggnad av ca 22 000 m² kontorslokaler på Södermalm i Stockholm

SEC Projekt AB tillsammans med Ferax Installationsprojekt AB har fått i uppdrag av Vasakronan att projektera VVS-installationer för nybyggnaden av ett kontorshus nära Medborgarplatsen. Projektet omfattar även energiberäkningar och installationssamordning under byggskedet.

Inom projektet uppfylls höga krav på miljö – projektet certifieras enligt LEED version 4 på nivån Platinum.

Energieffektiv värmeåtervinning och kylvärmepumpar samt en behovsstyrd klimatanläggning ger mycket bra energiprestanda ner till ca 30 kWh/m², A‑temp, år.

En hög nivå på BIM tillämpas inom projektet. Projektörer inom alla discipliner ritar i Autodesk Revit och även MagiCAD inom installationssystem, vilket ger stora samordningsfördelar. BIM-modellens information tas effektivt tillvara på inom produktionen så att en effektivare byggprocess uppnås.  En vision för projektet är ett ritningslöst projekt, även så kallat modellbaserat byggande.

Vasakronan – Sergelgatan kv Beridarebanan

Om- och tillbyggnad av ca 17 000 m² handelslokaler i Stockholm City

SEC Projekt AB tillsammans med Ferax Installationsprojekt AB har fått i uppdrag av Vasakronan att projektera VVS-installationer för om- och tillbyggnad av handels- och restauranglokaler i lågdelarna av de klassiska Hötorgshusen 1-4. Projektet omfattar även ombyggnad av försörjningssystem till Hötorgshusen samt energiberäkningar för hela kvarteret.

Inom projektet uppfylls höga krav på miljö. Geoenergisystem med 60 st borrhål och kylvärmepumpar samt behovsstyrd klimatanläggning och effektiva värmeåtervinningssystem ger mycket bra energiprestanda. Stor vikt har lagts vid energiberäkningar och simuleringar för optimering av tekniska system.

En hög nivå på BIM tillämpas inom projektet. Projektörer inom alla discipliner ritar i Autodesk Revit och även MagiCAD inom installationssystem, vilket ger stora samordningsfördelar.

we_beridarebanan_sergelgatan_vy_sderut_storformat_180426.jpg
csm_steny_24d12961c0.png

Vitartes – kv Patienten

Nybyggnad av ca 30 000 m² vårdlokaler i Stockholm

SEC Projekt AB har fått i uppdrag av Assemblin VS att utföra energi- och klimatberäkningar åt Arcona och fastighetsägaren Vitartes för nybyggnad av vård- och forskningslokaler med bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus som hyresgäst.

Inom projektet uppfylls höga krav på miljö – Miljöbyggnad Guld. Effektiva värmeåtervinningssystem ger mycket bra energiprestanda.

Micasa Fastigheter, Rinkeby Allé 

Nyproduktion av ett äldreboende med ca 90 lägenheter inkl. arbetsplatser, teknikvåningar, läkemedelsrum och desinfektionsrum, ca 8 000 m², miljöbyggnad silver.

 

VS-projektering inkl. projektering av geoenergi anläggning med kylvärmepumpar för mediaförsörjning av värme/kyla samt framtagning av lönsamhetsberäkning.

 

Projekteringen utfördes i Autodesk Revit med en hög detaljeringsgrad. 

Rinkeby3.jpg
turebergshuset_collage_01-1600x720.jpg

SKAB/ COBAB – Turebergshuset

Totalrenovering av kontorsbyggnad ca 20,000 m2 Sollentuna kommunhus. I lokalen ryms kontorslandskap, mötesplan, biblioteksyta, entré & loungeyta, arkiv, café, personalmatsal

 

Uppdrag via SollentunaKommunfastigheter AB/COBAB

Projektering VVS ochEnergi, samordning styrprojektering mediacentral för framtagning av Systemhandling, Förfrågningsunderlag, Bygghandling

 

CO2-kylvärmepumpar med värmeåtervinnings- och uteluftsvärmepumpfunktion.

 

Energianvändningen sjunker från ca 140 kWh/m², år till ca 23 kWh/m², år köpt energianvändning.

 

Dynamiskt simulerad värmepumpsanläggning “COP timme för timme“, Driftfallsanalys timme för timme

 

Klimatsimuleringar på zon nivå förundersökning av kritiska rum

 

Vasakronan- Kv Hästskon 9

Ombyggnad av ca 10 000 m² kontors- och butikslokaler i Stockholm.

SEC Projekt AB tillsammans med Ferax Installationsprojekt AB har fått i uppdrag av Vasakronan att utföra projektering av VS-system och energiberäkningar i systemhandlingsskedet för Kv Hästskon 9 i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan, Stockholm.

Hästskon.jpeg
Sperlinges backe.jpeg

Sperlinges Backe 47

SEC Projekt AB i nytt projekt ihop med Vasakronan och Byggstyrning.
I projekt Sperlinges Backe 47 på Grev Tureplan bistår vi med installationssamordnare och byggledare.

bottom of page